U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Maturiteitscheck

Quick scan

Welkom bij de Smart Flanders-Quick Scan rond open data. Met deze check krijg je een eerste idee over groeikansen voor je lokaal bestuur rond open data. De Quick Scan bestaat uit 39 vragen die zich situeren op zeven domeinen.

Deze domeinen zijn:

  • Strategie en visie over data in het algemeen
  • Strategie en visie over open data
  • Organisatorische inbedding van het opendataprincipe
  • Werken met data
  • Aanschaf van technologie/infrastructuur en visie hiertegenover
  • Stakeholdermanagement
  • Juridisch Aspect

Aan het einde van de scan, wordt een downloadbaar overzicht weergegeven van de domeinen waarop je organisatie kan groeien richting een duurzaam opendatabeleid. De resultaten dienen om het interne debat te structureren en om concrete acties te formuleren. De resultaten van elke scan zelf worden opgeslagen.

Wie vult deze scan in?

Iedereen kan de scan invullen. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. Idealiter wordt de scan wel ingevuld door diverse profielen: databankbeheerders en informatiemanagers, leden van het MAT, verantwoordelijken digitalisering,…

Ofwel vullen verschillende medewerkers de scan individueel in om de verschillende resultaten nadien intern te bespreken; ofwel nemen ze de tijd om gezamenlijk de scan in te vullen en zo de resultaten te analyseren.

De resultaten van de scan worden opgeslagen. Er wordt verder naar de postcode gevraagd, deze wordt verwerkt voor interne doeleinden. Je kan op het einde van de vragenlijst je resultaten downloaden.

De Quick Scan is een initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, bevoegd voor Stedenbeleid, Bart Somers, en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse Overheid. Deze scan kadert in het Smart Flanders-programma van ABB en werd ontwikkeld door imec.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via stedenbeleid@vlaanderen.be

Meer informatie op smart.flanders.be.

 

Er zijn 39 vragen in deze enquête.